Velg en kursmodul …

Etterhvert som kursmodulene til kurset “Hobby-Homeopat” er klare for påmelding, vil de dukke opp her.

Noen av modulene kan du kun melde deg på når du har fullført tidligere modul(er).

_

Kr 689

2) Medisinbilder (Materia Medica)

(IKKE KLAR FOR PÅMELDING ENDA) I denne delen av kurset blir du kjent med medisinbildene, Materia Medica, til de homeopatimidlene som jeg anbefaler at du begynner å samle på til husapoteket ditt.

(Ikke klar)

Kr 689

1) Hva er Homeopati?

I denne kurs-modulen blir du kjent med hva homeopati er; hvordan homeopati oppstod; hva du selv kan behandle og hva du bør søke hjelp for; og - ikke minst - du lærer hvordan du skal gå frem når du foreskriver homeopati som en Hobby-Homeopat!

Finn ut mer ...

Kr 89

0) Om Kurset Hobby Homeopat

Denne kursmodulen gir deg innblikk i hva kurset "Hobby-Homeopat inneholder.

Finn ut mer ...


_

0) Om Kurset Hobby-Homeopat

 • Den første delen av kurset er en introduksjon: denne må alle som ønsker å ta kurset Hobby-Homeopat gjennom, for at både du og jeg skal være sikker på at dette kurset er noe for deg 🙂
  • Jeg har valgt å sette en pris på introduksjonen, fordi jeg ønsker at kun de som virkelig er interessert i kurset skal melde seg på.
  • Introduksjonsmodulen forteller deg hva kurset vil inneholde; hvordan kurset er strukturert; hvordan du kan navigere deg rundt i kurset; og, hva jeg ønsker at du skal tilegne deg av kunnskap og virkemidler gjennom kurset Hobby-Homeopat.

_

1) Hva er Homeopati?

 • Den neste delen av kurset, “Hva er Homeopati?“, er også klar for påmelding. Alle som har fullført introduksjonsdelen kan starte på denne: første delen av selve kurset! 😀
 • Merk at det er mulig å kjøpe kurset selv om man ikke har fullført introduksjonsdelen av kurset – men da får man ikke tilgang til innholdet før man også har gått tilbake og meldt seg på, og fullført “modul 0”!
  • Del 1) Hva er Homeopati? har jeg valgt å prissette til kr 689 foreløpig. Når hele kurset er ferdig vil jeg vurdere omfanget av innholdet, og også prisen for de ulike delene/hele kurset; så pris kan bli justert i ettertid. Dette vil kun ha noe å si for dem som ikke er påmeldt i de respektive delene enda (prisen blir ikke nedjustert).
  • Denne første delen av selve kurset presenterer deg for hva homeopati er; hvordan du selv kan bruke homeopati, som Hobby-Homeopat; hvilke typer plager du kan forsøke deg på, og hvilke du bør/skal søke hjelp for; og litt supplerende refleksjoner omkring helse og helsefremming.

_